MỘT TRẢI NGHIỆM

XUYÊN SUỐT VÀ TOÀN DIỆN

Các giải pháp tiếp thị và chăm sóc khách hàng ứng dụng AI giúp biến những nhân viên hỗ trợ thành những người thúc đẩy doanh thu bằng cách cá nhân hoá từng điểm chạm của khách hàng..

Liên hệ ngay

Ông Trương Hoàng Tấn
Giám đốc trung tâm CSKH - Bảo hiểm Bảo Long

LẮNG NGHE CHIA SẺ CỦA 500+ KHÁCH HÀNG

“ Số lượng khách hàng trung thành của chúng tôi tăng từ 33% lên đến 59%. Thời gian khách hàng chờ máy giảm đi. Các yêu cầu của họ được đáp ứng nhanh chóng nhờ AI.”
Tìm hiểu chi tiết về các sản phẩm và giải pháp phù hợp với doanh nghiệp ngay hôm nay

Nâng cấp trải nghiệm khách hàng ngay hôm nay cùng với MP Transformation!

LIÊN HỆ

Chúng tôi tiên phong trong đáp ứng đa dạng dịch vụ và công nghệ điện toán đám mây

expand_less
1900 585853